Dijital Dönüşüm Yolculuğu.

Önceki yazımda “Çevik Yazılımdan, Çevik Şirkete…” yaklaşımına değinmiştim. Günümüz dünyasında hayatta kalmak ve gelişmek için Şirketlerin tüm süreçlerinde daha çevik ve dijital çalışma yöntemleri benimsemelerinin şart olduğu bir süreç yaşadığımız herkes tarafından kabullenilmiş.

Dijital dönüşüm karmaşık bir konudur, çünkü tek bir şey ifade etmez. Şirket olarak bir takım teknolojilere yatırım yapabilirsiniz, özellikle BT alt yapısında yeni istihdam oluştura bilirsiniz, fakat şunu unutmamalısınız ki asıl engel KÜLTÜR dür.

Kurumunuzun vermiş olduğu hizmetler sonucunda başta çalışanlar, yönetim, müşterileriniz, iletişimde olduğunuz alt yükleniciler hepsi bir araya geldiği zaman kendi içinde farklılıklar oluşturan bir Kurum KÜLTÜRÜ ortaya çıkarmakta.

Dijital Dönüşüm, dijital dünyaya bir adım atmanın ötesini, yani iş modelindeki değişimi de kapsıyor. Dijital teknolojilerin iş süreçlerine entegre edilmesi, dijital dönüşüm stratejisinin en önemli adımı olarak öne çıkıyor. Yönetimlerin, kullanıcıların, müşterilerin, tedarikçilerin hızla dijitalleşen toplum ile değişime uğrayan ihtiyaç, beklenti ve istekleri de kültürel deneyimler dijital dönüşümün önemli bir etmeni haline getiriyor. Bu değişimin gereklerinin karşılanması ancak kültür odaklı tasarım ile mümkün. Kültür odaklı tasarımın iş süreçlerine dahil olması, kapsamlı servis tasarımı süreçlerinden kişiselleştirmeye kadar temelinde, etkili veri toplama ve işleme becerileri yatan bir dijital dönüşüm stratejisi ajandası gerektiriyor.

Dijital dönüşüm, şirketin uzun vadeli yönlendirmesini belirleyen bir dizi hedef ve politika ile tanımlanmış olmalıdır. 4 safhada ele almak doğru olacaktır: Dijital Strateji, Operasyonel Verimlilik, Teknik Yetenekler ve Yenilik.

Dijital Strateji: Hem kültürü hem de büyüme ve yenilik faaliyetlerinin tanımlanması gibi politikaları, hem de teknoloji dönüşümü, teknik altyapı ve temel iş senaryoları ile ilgili politikaları kapsayan kategorilerden oluşmalıdır. Tanımlanmış bir dijital strateji olmadan dijital dönüşüm çok başarılı olmaz.

Operasyonel Verimlilik: Dijital dönüşüm sayesinde operasyonel verimliliğinizi üst düzeye çıkarılabilirsiniz. Yeni ve yenilikçi teknolojiler, temel iş KPI’larından gelecekteki iş senaryolarının ve potansiyel pazarların analizine kadar kuruluşun çıktısını çeşitli açılardan iyileştirebilir ve ölçebilir.

Teknik Yetenekler: Dijital değişimi, mümkün kılan teknolojik araçları düşünmeden bir değişimden söz etmek doğru olmaz. Dijital dönüşüm açısından, teknik yetenekler hem doğru teknolojiyi hem de sürekli değişen işinize değer katan teknolojik çözümler yaratabilen veya çalıştırabilen doğru iş birliktelikleri gerektirir.

Yenilik: Şirketlerin dijital dönüşüm süreçlerini başlatma ihtiyacı, başta rakipler olmak üzere müşterilerin yenilikçi yaklaşım ile oluşan yeni isteklerinin yarattığı baskının bir sonucudur. Bu sonuç, şirketleri yenilikçi teknolojilerin ve yeni iş modellerinin uygulanmasında ve geliştirilmesinde ustalaşmaya teşvik eder. 

“Dijital dönüşüme giden yol pürüzsüz olmaktan çok uzaktır.”

Şirketinizi, teknoloji ve kültürdeki birtakım değişiklikler ile yönetiyorsanız, sürecin ne kadar zor olabileceğini biliyorsunuz demektir. Özellikle de COVID-19 salgınının getirdiği tüm ek değişiklikleri düşününce zorluk daha bir artış gösteriyor.

Son olarak;

“Dijital dönüşüm, dijital teknolojiyi bir işletmenin tüm alanlarına entegre ederek, KÜLTÜRÜ temel olarak değiştirir ve müşterilere değer sunar.”

Sağlıklı günler dileklerimle

Özgür GÜNYEL

You may also like

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir