Dijitalleşme Bir Balon Mu?

Society 5.0

Katıldığım online bir etkinlikte katılımcılardan birinden bu yönde bir soru gelmişti. Etkinlik sonrası bu sorunun aslında bir çok kişi için kafaları işkal eden bir konu olduğunu gördüm.

Kimileri için Dijitalleşme konusunda söylenenler, anlatılanlar çok inandırıcı gelmiyor olabilir. Bunun bir balon olduğuna gelecekte var olmayacağı, hatta denilen yıkımın asla gerçekleşmeyeceğine de düşünüyor olabilirler.

Özellikle “Küresel Ticaret Haritası Yeniden Çiziliyorken, “Dijital ve Çevik Şirketler” Köşeleri Kapmaya Başladı.” başlıklı yazımda, küresel ticaretin değişimi, Çin başta olmak üzere bazı ülkelerin nasıl bu konuda mücadele etiklerine değinmiştim.

Bu sürecin devamına ve gitmekte olduğu aşamaları dikkate almaz isek belki bir balon olduğu tartışmasına dahil olabiliriz.

Dijital dönüşüm şu anda birçok ülkede ekonomik kalkınmanın ana akımı haline gelmiş durumda. Küresel Ticaret Savalarının devamı olarak. Dijital savaşlardan insana gittiğimizde ortaya çıkan tablo bunu göstermektedir.

Almanya’da başlayan Endüstri 4.0, Rusya’da Dijital Ekonomi, ABD’de Endüstriyel İnternet Konsorsiyumu sadece bunlardan bazıları. Aslında, bunlar bir ekonomiyi dönüştürmek için büyük veri, Nesnelerin İnterneti (IoT) veya yapay zeka (AI) gibi dijital teknolojiyi kullanma sürecinin farklı isimleridir.

Dijital dönüşümün bu denli yıkıcı bir şekilde geliyor olması, hatta gelmiş olması bir çok açıdan da korkuları beraberinde getirmiş bulunuyor. Belki de bu değişimi bir tehdit olarak görmenin bir metaforudur balon olduğunu düşünmek.

Japonya, zorluklara daha kapsamlı bir strateji duyurarak cevap verir, Toplum 5.0. Bu kavram, Keidanren Japonya İş Federasyonu’nun “bizdeki Tüsiad’ın bir benzeri” yakın katılımıyla Japon Hükümeti’nin çabalarıyla geliştirilmiştir.

Japonların teknolojiye olan düşkünlükleri herkesçe bilmekte. Dijital Dönüşümün insan üzerinde ki yıkıcı gücünü gören Japan hükümeti, kendilerini “Japon Toplum 5.0’a bağlıdır” felsefesi çerçevesinde bir araya getirmiştir. Dijital dönüşümün sağladığı “Yaratıcı Toplum” olarak nitelenen, ortaya çıkan bir toplum biçiminin vizyonudur. Dijital dönüşüm, özellikle yapay zeka (AI) ve robotik ile, bazılarına sürdürülebilirlik ve sosyal içermeler de dahil olmak üzere küresel gündeme büyük katkı sağlayacak olan hayallerini takip etmelerini sağlayan insanlara artırılmış̧ yetenekler sağlamayı hedeflemişlerdir. 

Şimdiye kadar insanlık dört tür toplumda yaşamıştır: AvcılıkTarımEndüstri ve Bilgi. Dijital dönüşüm beşinci aşamayı müjdeliyor. 

Dijital dönüşüm, özel hayatlar, kamu yönetimi, endüstriyel yapı ve istihdam da dahil olmak üzere toplumun birçok yönünü önemli ölçüde değiştirecektir. Verilerin ve yapay zekanın kullanılması birçok yeni olasılık ortaya çıkaracaktır. 

Toplum 5.0, problem çözme ve değer yaratma, çeşitlilik, ademi merkeziyetçilik, esneklik, sürdürülebilirlik ve çevresel uyum ile karakterizedir. Amaç, herkesin her zaman, her yerde, güvenlik ve doğa ile uyum içinde ve şu anda var olan çeşitli kısıtlamalardan arınmış̧ olarak değer yaratan bir toplum hedeflemektedir . 

Kısaca, Dijital Dönüşümü tehdit olarak algılamak yerine, dünyanın önde gelen devlet ve kurumlarının bu gelişmeler ışığında yaptığı çalışmaları anlamaya çalışmak, makro çerçevede kurumlarımızda, mikro çerçevede bireysel seviyede kabullenip dönüşmek, gelecek açısından kaçınılmazdır. Aksi yok oluştur.

Sağlıklı günler dileklerimle.

Özgür GÜNYEL

You may also like

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir