Dijital Rekabet

Dijital Rekabet

COVID-19 2020’de birçok şirketin planını bozdu desek hiç yanlış olmaz. Hatta bazıları için geri dönüşü olmayan yıkımlara neden olduğunu görüyoruz. 2020 sıradan bir yıl olsaydı, bugün firmalar 2020 için hedeflediği stratejileri hayata geçirmiş ve nasıl sonuçlanacağına yönelik raporları analiz ediyor ve bir sonraki stratejileri belirlemiş olabilirdi.

Bunun ile birlikte resme bir de tersinden bakmak lazım. Son birkaç ayda, fiziksel etkileşimi önlemek zorunda kaldığımız için, dijital teknoloji bu boşluğu doldurmaya başladı. Ailelerimiz, dostlarımız, çalışma arkadaşlarımız, şirketler bu süreçte dijital teknolojiler ile öğrenmeye, alışverişe, çalışmaya ve görmeye devam etmek için 2020 öncesi bilmedikleri veya farkında olmadıkları birçok teknoloji ile bu dönemde tanıştı. Kimi zaman müzeler ve tiyatrolara yapılan sanal ziyaretler ile olmadığı kadar mutlu oldular. Bu deneyimler insanlarda, dijital teknolojinin sunduğu imkanlar konusunda güçlü bir hafıza oluşmasına neden oldu.

Şirketler ve bireyler hiç akıllarında olmayan birçok şeyi sorgulamaya başladı. Edinilen yeni kazanımlar ile yeni istekler ve bakış açıları oluştu.

Tabi ki bu gelişmeler yanında birtakım riskleri de beraberinde getiriyor. Örneğin şirketler için Zamanın Gerisinde Kalmariskini. 

COVID-19 ile birlikte ayakta kalma mücadelesi bir yana dursun sonrasında, rekabetin daha çok kızıştığı bir döneme doğru gidiyoruz. Öyle ki kaliteli insan gücü, güçlü finansal avantajlar tek başına yeterli olmayacak. 

Özellikle kurumsal KÜLTÜR ile teknolojinin buluşması, rakiplerinizin bu konuda ki çalışma ve stratejilerini bilip, sıkı hazırlanmış dijital dönüşüm stratejileri ile hareket ediyor olunmasının gereklilik değil zorunluluk olduğu bir dönem bizi bekliyor.

Zamanın gerisinde kalmak bir risk olduğu gibi dijitalleşme bize nasıl bir rekabet avantajı sağlıyor; maliyetleri nasıl düşürdüğü, yenilikçiliğe nasıl teşvik ettiği ve dijital teknolojinin büyük vaadini var olmayı nasıl sunduğunu iyi analiz etmek, bekleyen süreci tersine çevire bilir. 

Bu çerçevede;

  • Dijital bir şirket olun: Dijital dönüşüm, daha hızlı yenilik yapmanızı ve istediğiniz iş sonuçlarını elde etmenizi sağlayacaktır.
  • Gelecek İçin Bir İş Gücü Geliştirin: Çalışanların en iyi mesleki bilgi/beceri, çevik yaklaşım bilgisi ve iş zekâsı bakış açılarına sahip olmaları rekabet için üstünlük sağlayacaktır.
  • BT ve TÇ’yi entegre edin: Şirketiniz için, BT ve  “Teknoloji Çözüm Ortağı” iş kollarını entegre etiğinizde, uçtan uca iş verimliliğini artırabilirsiniz. 

Sonuç olarak, yaklaşan süreci görmemek, analiz etmemek, önlem almamak şirketiniz için rekabette Zamanın Gerisinde Kalma riskini yaşatacaktır.

Sağlıklı günler dileklerimle,

Özgür GÜNYEL

You may also like

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir